THÔNG BÁO

Về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo (Đợt 3 năm học 2020 - 2021)

Căn cứ Kế hoạch số 827/KH-ĐHTG ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp năm học 2020 - 2021;
Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến các khoa, Phòng Công tác sinh viên và Thầy Cô cố vấn học tập về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020 -
2021 cho sinh viên các khóa đào tạo với các nội dung cần lưu ý như sau:
1. Các khoa quản lý ngành, Phòng Công tác sinh viên và Thầy Cô cố vấn học tập thông báo đến sinh viên biết khi có kết quả điểm thi kết thúc học phần (kể cả điểm thi các học phần cải thiện, trả nợ, đồ án, khóa luận, thực tập, ...) và có các chứng chỉ điều kiện theo quy định thì làm đơn xét tốt nghiệp.
2. Sinh viên làm đơn, điền đúng và đầy đủ các thông tin cá nhân làm cơ sở đối chiếu trong việc lập hồ sơ công nhận tốt nghiệp. Sinh viên sử dụng mẫu đơn xin xét tốt nghiệp có trên website của Trường.
Lưu ý:
- Trong đơn xin xét tốt nghiệp sinh viên chú ý cẩn thận khi đề nghị các học phần không tham gia tính điểm trung bình chung tích lũy.
- Sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học, điểm thưởng được cộng vào điểm trung bình chung tích lũy phải có giấy xác nhận của các đơn vị liên quan và phê duyệt của Ban Giám hiệu kèm theo đơn xét tốt nghiệp của mỗi sinh viên.
3. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đề nghị Thầy Cô cố vấn học tập lập theo đơn vị lớp và theo thứ tự mã số sinh viên từ nhỏ đến lớn.
4. Đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên kèm theo đủ các loại chứng chỉ, chứng nhận (bản sao công chứng nếu chứng chỉ, chứng nhận không do Trường Đại học Tiền Giang cấp) hoặc đạt chuẩn theo quy định hiện hành.
5. Khoa quản lý ngành tiến hành kiểm tra điều kiện tốt nghiệp và gửi hồ sơ về Phòng Quản lý đào tạo (danh sách bằng giấy và file), ghi rõ các trường hợp sinh viên rút học phần không tham gia tích lũy.
6. Các khoa nộp hồ sơ về Phòng Quản lý đào tạo hạn cuối ngày 13/05/2021
(thứ năm).
Ngày họp xét tốt nghiệp được thông báo trên lịch công tác của Trường./.

-->
+
Chatbot