Sơ đồ tổ chức Khoa Kỹ thuật Công nghệ  28-04-2021

Khoa Kỹ thuật Công nghệ được tổ chức gồm 01 Trưởng khoa và 02 Phó Trưởng khoa. Các bộ phận trực thuộc Khoa là:  Bộ môn (BM) Điện-Điện tử, BM Cơ khí, BM Công nghệ May, BM Công nghệ thông tin, BM Kỹ thuật Xây dựng, Văn phòng khoa.

Sơ đồ tổ chức khoa Kỹ Thuật Công nghệ

STT

Lãnh đạo Khoa

Thông tin

1

TRƯỞNG KHOA

   TS. Dương Văn Hiếu

   Email: duongvanhieu@tgu.edu.vn

   SĐT: 0988 987 907 (zalo, telegram); 088 681 5301 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

   TS. Nguyễn Ngọc Thắng

   Email: nguyenngocthang@tgu.edu.vn

   SĐT: 0912 357 024

 

3

PHÓ TRƯỞNG KHOA

   ThS. Nguyễn Huỳnh Thi

   Email: nguyenhuynhthi@tgu.edu.vn

   SĐT: 0918 422 567

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số điện thoại

BM Công nghệ Thông tin

1

ThS. Nguyễn Văn Nối

Phó trưởng Bộ môn

   nguyenvannoi@tgu.edu.vn

0985 422 307

2

TS. Dương Văn Hiếu

Trưởng Khoa

   duongvanhieu@tgu.edu.vn

0988 987 907 (zalo, telegram); 088 681 5301

3

ThS. Nguyễn Minh Khoa

 

 

 

4

ThS. Lý Thiên Trang

 

 

 

5

ThS. Trần Thị Diễm Trang

 

 

 

6

ThS. Huỳnh Thị Nhật Hằng

 

 

 

7

ThS. Đoàn Chí Trung

 

 

 

8

ThS. Nguyễn Hữu Thanh

 

 

 

9

ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

 

 

10

ThS. Nguyễn Thị Phương Linh

 

 

 

11

ThS. Nguyễn Văn Thuận

 

 

 

12

ThS. Trần Thị Ngà

 

 

 

13

ThS. Huỳnh Kim Quýt

 

 

 

14

ThS. Nguyễn Minh Khánh

 

 

 

15

ThS. Ngô Thị Loan

 

 

 

BM Kỹ thuật Xây dựng

1

ThS. Nguyễn Quốc Phong

Phó trưởng Bộ môn

   nguyenquocphong@tgu.edu.vn

0918 478 925

2

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Trưởng Khoa

   nguyenngocthang@tgu.edu.vn

0912 357 024

3

ThS. Huỳnh Quốc Bình

 

 

 

4

ThS. Nguyễn Thành Vinh

 

 

 

5

ThS. Võ Lê Ngọc Điền

 

 

 

6

ThS. Võ Nhật Tiễn

 

 

 

7

ThS. Bùi Hữu Hiệp

 

 

 

8

KS. Nguyễn Trương Khương Duy

 

 

 

Bộ môn Điện – Điện tử

1

ThS. Trần Quốc Cường

Phó trưởng Bộ môn

   tranquocuong@tgu.edu.vn

0975 257 258

2

ThS. Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

3

ThS. Nguyễn Phước Tín

 

 

 

4

ThS. Hoàng Hữu Duy

 

 

 

5

ThS. Đặng Ngọc Vân

 

 

 

6

ThS. Trương Hòa Hiệp

 

 

 

7

ThS. Dương Ngọc Hùng

 

 

 

8

ThS. Dương Thanh Dũ

 

 

 

9

ThS. Bùi Lê Ngọc Minh

 

 

 

10

KS. Nguyễn Phan Ân

 

 

 

11

KS. Phan Thị Thùy Mỹ

 

 

 

12

KS. Nguyễn Ngọc Thảo

 

 

 

BM Kỹ thuật Cơ khí

1

ThS. Đinh Hữu Hạnh

Phó trưởng Bộ môn

   dinhhuuhanh@tgu.edu.vn

0908 659 177

2

ThS. Nguyễn Huỳnh Thi

Phó Trưởng Khoa

   nguyenhuynhthi@tgu.edu.vn

0918 422 567

3

ThS. Đoàn Hữu Liêm

 

 

 

4

KS. Ngô Hồng Thạch Hãn

 

 

 

5

ThS. Nguyễn Tấn  Được

 

 

 

6

ThS. Huỳnh Văn Lộc

 

 

 

7

ThS. Huỳnh Minh Huy

 

 

 

8

ThS. Nguyễn Quang Minh

 

 

 

9

TS. Nguyễn Quang Sáng

 

 

 

10

ThS. Trần Chí Thạch

 

 

 

11

ThS. Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

12

CN. Mai Văn Bé

 

 

 

BM Công nghệ May

1

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó trưởng Bộ môn

   nguyenthibichthuy@tgu.edu.vn

0819 006 393

2

ThS. Nguyễn Thanh Nhàn

 

 

 

3

ThS. Huỳnh Thị Kim Liên

 

 

 

4

ThS. Nguyễn Thị Hồng Diễm

 

 

 

5

ThS. Phan Thị Minh Diễm

 

 

 

6

ThS. Nguyễn Tr Phương Thanh

 

 

 

7

KS. Lê Hải Thùy Vân

 

 

 

8

KS. Hoàng Thị Hiền

 

 

 

9

CNKT. Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

Văn Phòng Khoa

 

ThS. Từ Thị Trừ

 

 

 

 

CN. Đào Phương Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

-->
+
Chatbot